Systemy wirtualizacji

Nowoczesne serwery udostępniają olbrzymią moc obliczeniową, w wielu przypadkach system operacyjny nie potrafi lub nie potrzebuje tak dużych ilości pamięci operacyjnej i czasu procesora. Jeżeli uruchomione systemy nie zużywają całej mocy udostępnianej przez serwery warto zastanowić się nad częściową lub pełną wirtualizacją środowiska informatycznego.

Oferujemy pomoc w analizie istniejących środowisk a także dobór i migrację na najbardziej odpowiedni wirtualizator lub systemu kontenerów. Wprowadzenie wirtualizacji zmniejsza koszty utrzymania systemów a także koszty zasilania serwerów.

Popularne zastosowania:

  • Zmniejszenie kosztów utrzymania środowiska informatycznego, uruchomienie jednego lub kilku nowoczesnych serwerów zastępujących większą ilość starych. Dzięki takiemu zastosowaniu zwiększamy wydajność i zmniejszamy opłaty za zasilanie.
  • Budowa farmy serwerów zapewniającej wysoką dostępność uruchomionych systemów, uruchomienie istniejących systemów w środowisku wirtualnym o wysokiej dostępności.
  • Budowa środowisk testowych z systemami uruchamianymi w razie potrzeby. Tego typu rozwiązanie skraca czas uruchamiania środowisk, minimalizuje też koszty utrzymania maszyn testowych.