Bazy danych SQL

Bazy danych są nieodłącznym elementem nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej. Często znajdują się w nich krytyczne dane dla działania firmy. Z tego też względu należy szczególnie uważnie dbać o bezpieczeństwo i stabilność działania tego typu usług.

Świadczymy wsparcie dla wielu rodzajów baz danych, najbardziej popularne to bazy MySQL, PostgreSQL, Oracle. W celu podniesienia bezpieczeństwa i dostępności usług bazę danych można uruchamiać w środowiskach klastrowych, zapewniających większą wydajność i dostępność.